Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 686/RMČ/2016


k návrhu na Organizační řád Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


Organizační řád Úřadu městské části Praha 14 s platností od 1. 1. 2017


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 1. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO