Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 688/RMČ/2016


k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0030/2016/OHS_OddT/1070 ze dne 3.2.2016 mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0030/2016/OHS_OddT/1070 ze dne 3. 2. 2016 mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s.


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0030/2016/OHS_OddT/1070 ze dne 3. 2. 2016 mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s.


T: 31. 12. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OŘEŠ, OPKČ