Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 689/RMČ/2016


k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016


schválený rozpočet

příjmy 270.789,40 tis. Kč

výdaje 314.491,30 tis. Kč

financování 43.701,90 tis. Kč


ro zpočet po 18. rozpočtovém opatření k 30. 11. 2016

příjmy 380.681,10 tis. Kč

výdaje 423.400,30 tis. Kč

financování 42.719,20 tis. Kč


ro zpočet po 19. rozpočtovém opatření k 13. 12. 2016

příjmy 380.681,10 tis. Kč

výdaje 396.910,40 tis. Kč

financování 16.229,30 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ