Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 690/RMČ/2016


k poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů v roce 2016 pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů v roce 2016 pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. vzor smlouvy o poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů v roce 2016 pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů v roce 2016 s oddávajícímiz řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 31. 12. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, KT-PO