Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 691/RMČ/2016


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s převodem finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874

T: 31. 12. 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Obláček