Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 692/RMČ/2016


k zajištění projektových prací pro účely podání dotační žádosti v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstuRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. objednání projektových prací v areálech MŠ Generála Janouška, MŠ Zelenečská, MŠ Kostlivého a MŠŠtolmířská pro účely podání dotační žádosti v rámci 20. výzvy OPPPR u projektové kanceláře PROJECTK7, s. r. o, IČ: 054 12 625, v celkové ceně 368 000 Kč bez DPH, hrazených z finančních prostředků MČ Praha 14


2. odeslání objednávek na provedení projektových prací v areálech MŠ Šebelova, MŠ Vybíralova a ZŠ Hloubětínská pro účely podání dotační žádosti v rámci 20. výzvy OPPPR projektové kanceláři PROJECTK7, s. r. o., IČ: 054 12 625, hrazených z finančních prostředků těchto příspěvkových organizací


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit provedení všech objednávek projektových prací pro účely podání dotační žádosti v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu dle bodu I. tohoto usnesení

T: 20. 12. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Chvaletická, MŠ Šebelova, MŠ Vybíralova a ZŠ Hloubětínská