Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 697/RMČ/2016


k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázcena služby "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet"


II. r o z h o d l a


zrušit zadávací řízení k veřejné zakázce na služby "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet"


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit seznámení účastníků s rozhodnutím zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet"


T: 20. 12. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ