Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 702/RMČ/2016


k pronájmu 3 parkovacích míst na parkovišti na části pozemků parc.č. 73/1 a parc. č. 73/3, k.ú. Černý Most pro vozidla České pošty, s.p.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem částí pozemků parc.č. 73/1 a parc. č. 73/3 o výměře cca 37,5 m 2 (3 parkovací místa)v k. ú.Černý Most pro vozidla České pošty, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 73/1 a parc. č. 73/3 o výměře cca 37,5 m 2 (3 parkovací místa)v k. ú.Černý Most s Českou poštou, s.p.


T: 31. 12. 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ