Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 704/RMČ/2016


k revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 672/RMČ/2016 ze dne 13. 12. 2016Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 672/RMČ/2016 ze dne 13. 12. 2016


II. s ch v a l u j e


odeslání odpovědi na dopis společnosti EKIS, s.r.o., ve věci "Výstavba mateřské školy na pozemku parc.č. 877/135, k.ú. Hostavice" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14

zajistit odeslání odpovědi na dopis společnosti EKIS, s.r.o., ve věci "Výstavba mateřské školy na pozemku parc.č. 877/135, k.ú. Hostavice"

T: 10. 1. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OPKČ