Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 170/RMČ/2017


k žádosti o prominutí poplatků z prodleníRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prominutím poplatků z prodlení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 3. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS