Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 171/RMČ/2017


k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání, garážové stání č. 5 v 1. nadzemním podlaží o výměře 19 m2 v objektu č. p. 850, ulice Generála Janouška, 198 00 Praha 9 - Černý Most II s účastníkem výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem prostoru nesloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží o výměře 19 m2 v objektu č. p. 850, ulice Generála Janouška, 198 00 Praha 9 - Černý Most II s účastníkem výběrového řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží v objektu č. p. 850, ulice Generála Janouška, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení

T: 15. 4. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM

 


PŘÍLOHA č. 1
k usnesení Rady m. č. Praha 14
č. 171/RMČ/2017 ze dne 20. 3. 2017


Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem prostoru nesloužícího k podnikání - garážového stání č. 5 v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru s panem Jaroslavem Jelínkem za výši nájemného 542 Kč/m2 /rok bez DPH na dobu neurčitou.