Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 172/RMČ/2017


k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14



Rada městské části Praha 14



I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 16. 3. 2017

























Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14



Provede: nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolů