Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 175/RMČ/2017


ke kontrole vyřizování přestupků v oblasti taxislužby na Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


závěr Protokolu o kontrole vyřizování přestupků v oblasti taxislužby na Úřadu městské části Praha 14 ze dne 8. března 2017, č.j. MHMP 156720/2017


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit postup v souladu se závěrem Protokolu o kontrole vyřizování přestupků v oblasti taxislužby na Úřadu městské části Praha 14 č.j. MHMP 156720/2017T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OPKČ