Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 176/RMČ/2017


k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Integračním centrem Praha, o.p.s. a městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce místnosti č. S15 (počítačová učebna) v suterénu domu č. p. 1072, ul. Bří Venclíků, Praha 9 mezi Integračním centrem Praha, o.p.s. a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Integračním centrem Praha, o.p.s. a městskou částí Praha 14


T: 24. 3. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OPKČ