Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 178/RMČ/2017


k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

schválený rozpočet

příjmy 281.204,60 tis. Kč

výdaje 354.087,60 tis. Kč

financování 72.883,00 tis. Kč


ro zpočet po 4. rozpočtovém opatření k 28. 2. 2017

příjmy 284.163,60 tis. Kč

výdaje 387.228,70 tis. Kč

financování 103.065,10 tis. Kč


ro zpočet po 5. rozpočtovém opatření k 14. 3. 2017

příjmy 284.706,50 tis. Kč

výdaje 388.551,40 tis. Kč

financování 103.844,90 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 6/2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ