Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 179/RMČ/2017


k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2016Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2016 u budov dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku u výše jmenovaných budov pro rok 2016


T: 31. 3. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ