Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 181/RMČ/2017


k uzavření smlouvy o výpůjčce nábytku mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce nábytku mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce nábytku mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968


T: 31. 3. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, OHS, MŠ Vybíralova 968