Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 183/RMČ/2017


k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II."Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s předložením žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II." s celkovým předpokládaným rozpočtem ve výši 8.613.009,34 Kč


II. s o u h l a s í


1. s poskytnutím 20 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 14, tj. 1.500.000,00 Kč


2. s financováním nezpůsobilých výdajů projektu


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektů "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II."


T: 30. 3. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘEŠ