Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 184/RMČ/2017


k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka osobního automobilu pro městskou část Praha 14"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka osobního automobilu pro městskou část Praha 14"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele AUTOELSO s.r.o., IČ: 49358260, se sídlem Cukrovarská 900/10, 196 00 Praha 9, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem


T: 31. 3. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OPKČ, OŘEŠ