Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 185/RMČ/2017


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Dětská skupina v M© Zelenečská a M© Vybíralova - Úprava zahrady M© Zelenečská"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Dětská skupina v M© Zelenečská a M© Vybíralova - Úprava zahrady M© Zelenečská"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Dětská skupina v M© Zelenečská a M© Vybíralova - Úprava zahrady M© Zelenečská"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Dětská skupina v M© Zelenečská a M© Vybíralova - Úprava zahrady M© Zelenečská" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Dětská skupina v M© Zelenečská a M© Vybíralova - Úprava zahrady M© Zelenečská"


T: 25. 3. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©