Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 186/RMČ/2017


k uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. a podání žádosti o organizování veřejné službyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. - pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, které osoby vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jim bude způsobena


2. s podáním žádosti o organizování veřejné služby na Úřad práce ČR - Krajskou pobočku pro hl. m. Prahu

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.


2. zajistit podání žádostí o organizování veřejné služby na Úřad práce ČR - Krajskou pobočku hl. m. Prahy


T: 30. 3. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, ODOP, KT