Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 187/RMČ/2017


k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectvíRada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 2

2. finanční spoluúčast městské části dle rozpočtu jednotlivého projektu, celkem ve výši 36 000 Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14

zajistit podání projektové žádosti dle přílohy č. 2


T: 31. 3. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ