Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 188/RMČ/2017


k podání žádosti o výpůjčku pozemků v zahradách mateřských škol Generála Janouška, Šebelova a VybíralovaRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 221/32, parc. č. 232/90, parc. č. 221/228, parc. č. 221/405, parc. č. 221/417, parc. č. 221/418, parc. č. 221/419, parc. č. 221/557, parc. č. 445, parc. č. 444 a parc. č. 499 v k. ú. Černý Most, v zahradách mateřských škol Generála Janouška, Šebelova a Vybíralova na dobu do svěření do správy nemovitostí MČ Praha 14

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání žádosti odboru evidence majetku MHMP o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 221/32, parc. č. 232/90, parc. č. 221/228, parc. č. 221/405, parc. č. 221/417, parc. č. 221/418, parc. č. 221/419, parc. č. 221/557, parc. č. 445, parc. č. 444 a parc. č. 499 v k. ú. Černý Most, v zahradách mateřských škol Generála Janouška, Šebelova a Vybíralova na dobu do svěření do správy nemovitostí MČ Praha 14


T: 31. 3. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM