Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 189/RMČ/2017


k uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2575/479, parc. č. 2575/480, katastrální území KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2575/479, parc. č. 2575/480, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a společností EKOSPOL a. s.

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2575/479, parc. č. 2575/480, katastrální území Kyje, se společností EKOSPOL a. s.

T: 20. 4. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, ODOP, OV