Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 191/RMČ/2017


k uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc.č. 2663/6 a parc.č. 2663/8, k.ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 2663/6 a parc. č. 2663/8, k. ú. Kyje, se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Jahodnice III Praha, IČ 05700281, za cenu 11 Kč/m 2 /rok


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 2663/6 a parc. č. 2663/8, k. ú. Kyje, se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Jahodnice III Praha, IČ 05700281, za cenu 11 Kč/m 2 /rok

T: 31. 3. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM