Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 192/RMČ/2017


k uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce plochy na pořádání Farmářských trhůRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce č. 9/17/367/0008 uzavřené dne 14. 2. 2017 s TSK hl. m. Prahy, kterým se doplňují termíny konání Farmářských trhů o 30. 3. 2017 u metra Rajská zahrada a 19. 10. 2017 a 14. 12. 2017 u metra Černý Most


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce č. 9/17/367/0008, kterým se doplňují termíny konání Farmářských trhů o 30. 3. 2017 u metra Rajská zahrada a 19. 10. 2017 a 14. 12. 2017 u metra Černý Most

T: 27. 3. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM