Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 193/RMČ/2017


k uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Mysliveckým spolkem Horní Počernice z.s., IČ: 265 91 065Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Mysliveckým spolkem Horní Počernice z.s., se sídlem Běchorská 583/87, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČ: 265 91 065, jejímž předmětem je darování 2 ks přenosných posedů v celkové hodnotě 17 780 Kč Mysliveckému spolku Horní Počernice z.s.


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Mysliveckým spolkem Horní Počernice z.s., IČ: 265 91 065

T: 30. 3. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OHS, OPKČ, OŘEŠ