Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 194/RMČ/2017


k dopravní situaci v oblasti Jahodnice a Hostavic v souvislosti s rekonstrukcí ul. ČeskobrodskáRada městské části Praha 14I. d e t a i l n ě p r o j e d n a l a


současnou dopravní situaci v oblasti Jahodnice a Hostavic v souvislosti se zahájením rekonstrukce ul. Českobrodská


II. u k l á d á

Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


projednat možnost zprůjezdnění jedním pruhem z ul. Manželů Dostálových na ul. Českobrodskou ve směru do centra
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ilona Picková
Na vědomí: ODOP