Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 332/RMČ/2017


k návrhu na revokaci usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 7/RMČ/2010 ze dne 12. 1. 2010 -k návrhu na schválení úhrad nákladů ve výši 25%Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


usnesení č. 7/RMČ/2010, ze dne 12. 1. 2010 tak, že počínaje rokem 2018 nebude z finančních prostředků městské části Praha 14 poskytována úhrada nákladů z celkových ročních nákladů služeb tepla, spol. el. energie, úklidu a ostrahy ve zdravotním středisku "Parník", ulice Gen. Janouška 902, Praha 9

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Vladimíra Mitáše, ředitele společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o revokaci usnesení č. 7/RMČ/2010 ze dne 12. 1. 2010

T: ihned

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT