Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 333/RMČ/2017


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem k jednotce č. 775/7, ul. Kardašovská 775, 198 00 Praha 9 v užívání paní Ing. Jitky Kulhavé jako oprávněné nájemkyněRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., k jednotce č. 775/7, ul. Kardašovská 775, 198 00 Praha 9 v užívání Ing. Jitky Kulhavé, oprávněné nájemkyně, z důvodu poskytnutí jí úvěru na předmětnou bytovou jednotku

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na uzavření výše uvedené smlouvy

T: 20. 6. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.