Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 334/RMČ/2017


k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu



Rada městské části Praha 14



I. s o u h l a s í


s uzavřením smluv o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na uzavření výše uvedených smluv

T: 20. 6. 2017















Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.