Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 335/RMČ/2017


k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu nemovité věci č. j. 286/2015/SMP14/1070 ze dne 25. 6. 2015 na adrese Baštýřská 67, Praha 9 na dobu neurčitouRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prodloužením smlouvy o nájmu nemovité věci č. j. 286/2015/SMP14/1070 ze dne 25. 6. 2015 na adrese Baštýřská 67, Praha 9 na dobu neurčitou pro nájemce Neposeda, z.ú., se sídlem Českobrodská 1, 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ: 697 93 298

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím pana Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní
společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s prodloužením smlouvy o nájmu nemovité věci na dobu neurčitou, v objektu č. p. 67, ul. Baštýřská 67

T: 30. 6. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM