Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 336/RMČ/2017


k návrhu na schválení snížení nájemného za nově pronajaté prostory pro Komunitní centrum Motýlek v objektu č. p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se snížením nájemného pro Komunitní centrum Motýlek za nově pronajaté prostory o celkové výměře 31,9m 2 v objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím pana Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní
společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu se snížením nájemného pro Komunitní centrum Motýlek, v objektu č. p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 9, a to na částku 1Kč/m 2 /rok

T: 30. 6. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM