Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 338/RMČ/2017


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017

T: 2. 6. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce