Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 339/RMČ/2017


k odůvodnění návrhu zadání změny územního plánu Z 2962/00 na pozemku parc. č. 84/2, 85/2 a 2815/2, kat. území KyjeRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


odůvodnění návrhu zadání změny územního plánu Z 2962/00 na pozemku parc. č. 84/2, 85/2 a 2815/2, kat. území KyjeIng. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: KS ÚÚR