Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 341/RMČ/2017


k návrhu na jmenování člena Komise pro komunitní plánování a MA21Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Anny Pacovské na post člena Komise pro komunitní plánování a MA21


II. j m e n u j e


Stanislava Butorina členem Komise pro komunitní plánování a MA21


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat člena komise o jeho jmenování

T: 5. 6. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra, Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, KT PO, tajemník komise