Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 342/RMČ/2017


k návrhu zavedení Participativního rozpočtuRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informace o postupu a realizaci Participativního rozpočtu


II. s c h v a l u j e


1. návrh zavedení Participativního rozpočtu ve výši 5 mil. Kč


2. související nabídku společnosti Demokracie 2.1 (D 21) v předpokládané výši 72 tis. bez DPH + lKč/SMS (sumu nelze předjímat), mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek"


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


1. zajistit průběžně provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k realizaci Participativního rozpočtu na Praze 14 a k akceptaci nabídky společnosti Demokracie 2.1 dle čl. II. 2 tohoto usnesení


2. předložit návrh na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 konaného dne 20. 6. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OI