Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 343/RMČ/2017


k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku k zajištění akce "Lokální veřejné fórum na Černém Mostě I."Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou k zajištění akce veřejné lokální fórum na Černém Mostě I. dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

T: 5/2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ, ODOP