Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 344/RMČ/2017


k auditům udržitelného rozvoje v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s předložením auditů expertnímu týmu pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21 (dále PS RVUR MA21) v oblastech Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Místní ekonomika a podnikání, Sociální prostředí, Globální odpovědnost z důvodu naplňování povinností příjemce podpory v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


zajistit předložení auditů expertnímu týmu PS RVUR MA21 pro oblasti Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Místní ekonomika a podnikání, Sociální prostředí, Globální odpovědnost z důvodu naplňování povinností příjemce podpory v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14


T: 30. 5. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OSVZ, ODOP, OSM, OI