Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 345/RMČ/2017


k účasti politika Zdravé MČ na II. výroční konferenci Moderní veřejná správa k převzetí oceněníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s účastí radní Mgr. Ireny Kolmanové na II. výroční konferenci Moderní veřejná správa dne 1. - 2. 6. 2017 k převzetí ocenění
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: Mgr. Irena Kolmanová, KS OSPK, OHS