Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 346/RMČ/2017


k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Drážďan a LipskaRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu vedoucího oddělení sociální pomoci a prevence Františka Bradáče, DiS. do měst Drážďany a Lipsko v Německu v termínu 12. - 13. června 2017 pořádaného organizací Člověk v tísni ve spolupráci se Saskou uprchlickou radou. Náklady spojené s cestou hradí pořádající organizace.Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 člen Rady městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS