Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 347/RMČ/2017


k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

schválený rozpočet

příjmy 281.204,60 tis. Kč

výdaje 354.087,60 tis. Kč

financování 72.883,00 tis. Kč


ro zpočet po 8. rozpočtovém opatření k 10. 5. 2017

příjmy 339.246,50 tis. Kč

výdaje 466.253,10 tis. Kč

financování 127.006,60 tis. Kč


ro zpočet po 9. rozpočtovém opatření k 23. 5. 2017

příjmy 340.848,70 tis. Kč

výdaje 467.855,30 tis. Kč

financování 127.006,60 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 9/2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ