Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 348/RMČ/2017


k návrhu na uzavření upravené Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Individuální úrokové sazby - účty


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření upravené Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách ze dne 26. 10. 2015 - Individuální úrokové sazby - účty dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření upravené Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách ze dne 26. 10. 2015 - Individuální úrokové sazby - účty

T: 15. 6. 2017

2. připravit záměr na zhodnocení disponibilních finančních prostředků ze zdaňované činnosti městské části Praha 14

T: 31. 8. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ