Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 349/RMČ/2017


k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2016 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2016Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2016 včetně výsledku hospodaření dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2016 dle přílohy č. 2

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání informací o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2016 včetně souvisejících informací odboru účetnictví MHMP a informovat o schválení účetních závěrek a rozdělení výsledku hospodaření jednotlivé příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 14

T: 14. 7. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 14, OIA, OPKČ