Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 351/RMČ/2017


k zajiątění projektových prací pro účely podání dotační ľádosti v rámci 37. výzvy

Operačního programu Praha - pól růstu


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


objednání projektových prací v areálech M© Sadská, M© Chvaletická a M© Bobkova pro účely podání dotační ľádosti v rámci 37. výzvy OPPPR u projektové kanceláře PROJECT K7, s. r. o, IČ: 054 12 625, v celkové ceně 330 000 Kč bez DPH, hrazených z finančních prostředků MČ Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávek projektových prací pro účely podání dotační ľádosti v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu dle bodu I. tohoto usnesení


T: 2. 6. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘE©, M© Sadská, M© Chvaletická, M© Bobkova