Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 352/RMČ/2017


ke zvýšení příspěvku na provoz a poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 a nákup materiálního vybavení pro detašované pracoviště MŠ HostaviceRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zvýšení příspěvku na provoz ve výši 1.555.000 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


2. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 200.000 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


3. nákup materiálního vybavení (z částky uvedené v čl. I.1) pro novostavbu MŠ Hostavice v předpokládané výši 1.375.000 Kč, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. seznámit ředitelku MŠ Štolmířská s rozhodnutím Rady MČ Praha 14


2. zajistit rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 a č. 2


3. zajistit zvýšení příspěvku na provoz ve výši 1.555.000 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


4. zajistit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 200.000 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


T: 2. 6. 2017


III. u k l á d á

Bc. Zuzaně Králové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


zajistit nákup materiálního vybavení (z částky uvedené v čl. I.1) pro novostavbu MŠ Hostavice v předpokládané výši 1.375.000 Kč, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


T: 31. 8. 2017


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím odboru KS úseku informačních a komunikačních technologií centrální nákup výpočetní techniky pro provoz novostavby MŠ Hostavice


T: 18. 8. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OI, OŘEŠ, KS, MŠ Štolmířská