Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 355/RMČ/2017


k vyhodnocení veřejné zakázky pro dílčí část 1 - M© Vybíralova "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce pro dílčí část 1 - M© Vybíralova "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení

II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce pro dílčí část 1 - M© Vybíralova "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise, o výběru nejvhodnějąí nabídky uchazeče


Obchodní firma: ELTODO, a. s.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČ: 452 74 517

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku pro dílčí část 1 - M© Vybíralova "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele T: 2. 6. 20172. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů, uzavření SoD pro dílčí část 1 - M© Vybíralova k veřejné zakázce "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení

T: 30. 6. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©, M© Vybíralova