Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 360/RMČ/2017


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0151/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách Z© a M© městské části Praha 14 - Z© ©imanovská"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0151/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách Z© a M© městské části Praha 14 - Z© ©imanovská"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0151/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách Z© a M© městské části Praha 14 - Z© ©imanovská"

T: 12. 6. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©