Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 361/RMČ/2017


k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě UPC v ulicích Budovatelská a FederovaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s UPC Česká republika, s. r. o., IČO 00562262, k pozemkům parc. č. 2575/305, parc. č. 2575/403, parc. č. 2575/404, parc. č. 2575/480, parc. č. 2578/1, parc. č. 2578/3, parc. č. 2578/12, parc. č. 2779/1 a parc. č. 2845/13 v k. ú. Kyje


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s UPC Česká republika, s. r. o., IČO 00562262, k pozemkům parc. č. 2575/305, parc. č. 2575/403, parc. č. 2575/404, parc. č. 2575/480, parc. č. 2578/1, parc. č. 2578/3, parc. č. 2578/12, parc. č. 2779/1 a parc. č. 2845/13 v k. ú. Kyje

T: 30. 6. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM