Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 362/RMČ/2017


k žádosti MHMP o stanovisko k výpůjčce části pozemku

parc. č. 221/892, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 221/892 v k. ú. Černý Most, za účelem realizace projektu "Zkrocení Divočiny" pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní, do roku 2020


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání souhlasného stanoviska MČ Praha 14 k výpůjčce části pozemku parc. č. 221/892, k. ú. Černý Most, žadateli

T: 10. 6. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM